+ K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Feb 15
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0100Z-0300Z, Feb 15
+ CQC Winter QSO Party 0100Z-0259Z, Feb 15
+ OK1WC Memorial 1630Z-1729Z, Feb 15
+ RSGB FT4 Contest Series 2000Z-2130Z, Feb 15
+ Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Feb 16
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Feb 16
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Feb 17
+ Phone Weekly Test – Fray 0230Z-0300Z, Feb 17
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Feb 17
+ AGCW Semi-Automatic Key Evening 1900Z-2030Z, Feb 17
+ CWops Mini-CWT Test 1900Z-2000Z, Feb 17
+ CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Feb 18
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Feb 18
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Feb 19
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Feb 19
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Feb 19
+ K1USN Slow Speed Test 2000Z-2100Z, Feb 19
+ ARRL Inter. DX Contest, CW 0000Z, Feb 20 to 2400Z, Feb 21
+ Russian PSK WW Contest 1200Z, Feb 20 to 1159Z, Feb 21
+ Feld Hell Sprint 1900Z-2059Z, Feb 20
+ FISTS Sunday Sprint 2100Z-2300Z, Feb 21
+ Run for the Bacon QRP Contest 2300Z, Feb 21 to 0100Z, Feb 22
+ K1USN Slow Speed Test 0000Z-0100Z, Feb 22
+ QCX Challenge 1300Z-1400Z, Feb 22
+ OK1WC Memorial 1630Z-1729Z, Feb 22
+ QCX Challenge 1900Z-2000Z, Feb 22
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2021