+ RSGB Hope QSO Party 0830Z-1000Z, Jun 8 (SSB)
+ Worldwide Sideband Activity Contest 0100Z-0159Z, Jun 9
+ RSGB Hope QSO Party 1000Z-1130Z, Jun 9 (CW)
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Jun 9
+ NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Jun 10
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Jun 10
+ RSGB Hope QSO Party 1130Z-1300Z, Jun 10 (RTTY)
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jun 10
+ VHF-UHF FT8 Activity Contest 1700Z-2000Z, Jun 10
+ UKEICC 80m Summer Series 1800Z-1900Z, Jun 10
+ CWops Mini-CWT Test 1900Z-2000Z, Jun 10
+ RSGB 80m Club Championship, CW 1900Z-2030Z, Jun 10
+ CWops Mini-CWT Test 0300Z-0400Z, Jun 11
+ RSGB Hope QSO Party 1300Z-1430Z, Jun 11 (SSB)
+ RTTYOPS Weeksprint 1700Z-1900Z, Jun 11
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jun 12
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jun 12
+ RSGB Hope QSO Party 1430Z-1600Z, Jun 12 (CW)