+ QCX Challenge 1300Z-1400Z, Dec 30 and
1900Z-2000Z, Dec 30 and
0300Z-0400Z, Dec 31
+ Bogor Old and New Contest 0900Z-2359Z, Dec 31
January 2020
+ AGB New Year Snowball Contest 0000Z-0100Z, Jan 1
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 1
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Jan 1
+ SARTG New Year RTTY Contest 0800Z-1100Z, Jan 1
+ AGCW Happy New Year Contest 0900Z-1200Z, Jan 1
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jan 1 and
1900Z-2000Z, Jan 1 and
0300Z-0400Z, Jan 2
+ AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and
1700Z-1800Z, Jan 1 (432)
+ QRP ARCI New Years Sprint 1500Z-1800Z, Jan 1
+ UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Jan 1
+ NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Jan 2 (CW) and
1900Z-2000Z, Jan 2 (SSB) and
2000Z-2100Z, Jan 2 (FM) and
2100Z-2200Z, Jan 2 (Dig)
+ SKCC Sprint Europe 2000Z-2200Z, Jan 2
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 3
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 3
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jan 3
+ PODXS 070 Club PSKFest 0000Z-2400Z, Jan 4
+ WW PMC Contest 1200Z, Jan 4 to 1200Z, Jan 5
+ RSGB AFS Contest, CW 1300Z-1700Z, Jan 4
+ ARRL RTTY Roundup 1800Z, Jan 4 to 2400Z, Jan 5
+ ARRL Kids Day 1800Z-2359Z, Jan 4
+ EUCW 160m Contest 2000Z-2300Z, Jan 4 and
0400Z-0700Z, Jan 5
+ IQRP Quarterly Marathon 0800Z, Jan 6 to 2000Z, Jan 12