+ AGB New Year Snowball Contest 0000Z-0100Z, Jan 1
+ SARTG New Year RTTY Contest 0800Z-1100Z, Jan 1
+ AGCW Happy New Year Contest 0900Z-1200Z, Jan 1
+ AGCW VHF/UHF Contest 1400Z-1700Z, Jan 1 (144) and
1700Z-1800Z, Jan 1 (432)
+ QRP ARCI New Years Sprint 1500Z-1800Z, Jan 1
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 2
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Jan 2
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Jan 2 and
1900Z-2000Z, Jan 2 and
0300Z-0400Z, Jan 3
+ UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Jan 2
+ AWA Linc Cundall Memorial CW Contest 2300Z, Jan 2 to 2300Z, Jan 3 and
2300Z, Jan 5 to 2300Z, Jan 6
+ NRAU 10m Activity Contest 1800Z-1900Z, Jan 3 (CW) and
1900Z-2000Z, Jan 3 (SSB) and
2000Z-2100Z, Jan 3 (FM) and
2100Z-2200Z, Jan 3 (Dig)
+ SKCC Sprint Europe 2000Z-2200Z, Jan 3
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Jan 4
+ QRP Fox Hunt 0200Z-0330Z, Jan 4
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Jan 4