+ IQRP Quarterly Marathon 0800Z, Oct 1 to 2000Z, Oct 7
+ ARS Spartan Sprint 0100Z-0300Z, Oct 2
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Oct 3
+ German Telegraphy Contest 0700Z-1000Z, Oct 3
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Oct 3 and
1900Z-2000Z, Oct 3 and
0300Z-0400Z, Oct 4
+ 432 MHz Fall Sprint 1900 local – 2300 local, Oct 3
+ UKEICC 80m Contest 2000Z-2100Z, Oct 3
+ NRAU 10m Activity Contest 1700Z-1800Z, Oct 4 (CW) and
1800Z-1900Z, Oct 4 (SSB) and
1900Z-2000Z, Oct 4 (FM) and
2000Z-2100Z, Oct 4 (Dig)
+ SARL 80m QSO Party 1700Z-2000Z, Oct 4
+ SKCC Sprint Europe 1900Z-2100Z, Oct 4
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Oct 5
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Oct 5
+ YLRL DX/NA YL Anniversary Contest 1400Z, Oct 5 to 0200Z, Oct 7
Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018