+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint 0000Z-0200Z, Apr 9
+ 144 MHz Spring Sprint 1900 local – 2300 local, Apr 9
+ NAQCC CW Sprint 0030Z-0230Z, Apr 11
+ Phone Fray 0230Z-0300Z, Apr 11
+ CWops Mini-CWT Test 1300Z-1400Z, Apr 11 and
1900Z-2000Z, Apr 11 and
0300Z-0400Z, Apr 12
+ RSGB 80m Club Championship, SSB 1900Z-2030Z, Apr 11
+ NCCC RTTY Sprint 0145Z-0215Z, Apr 13
+ NCCC Sprint 0230Z-0300Z, Apr 13